1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 0969693924
Người đại diện: Lê Hoàng Việt
Mã số thuế: 2200754449
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LONG HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động cấp tín dụng khác