1
Điện thoại: 0911129398
Người đại diện: Dương Quốc Hồng
Mã số thuế: 3002199523
Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa