1
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại: 0838192886
Người đại diện: La Tiến Dương
Mã số thuế: 5702116075
Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ THƯƠNG MẠI LONG DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ