1
Điện thoại: 0917197268
Người đại diện: ĐỖ PHƯƠNG THẢO
Mã số thuế: 0801284339
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN SANG HỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
  • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh