1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0914
Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Mã số thuế: 2803024763
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
HỢP TÁC XÃ ĐAN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THU TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện