1
Tỉnh thành : PHÚ YÊN
Điện thoại: 0916696118
Người đại diện: LÊ THỊ HIỀN
Mã số thuế: 4401057498
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ HOÀ XUÂN TÂY

Danh mục ngành nghề:

  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở