1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: 0911444777
Người đại diện: NGUYỄN HÀ VIỆT
Mã số thuế: 6001632179
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VIỆT Á

Danh mục ngành nghề:

  • Bán mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác