1
Điện thoại: 0916640372
Người đại diện: Lý THị DIễM HồNG
Mã số thuế: 1602100028
Ngành nghề chính: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM KHOMER VĂN GIÁO

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu