1
Điện thoại: 0384032334
Người đại diện: Phan Văn Đào
Mã số thuế: 4001215196
Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày cấp: 08/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TỊNH SƠN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ