1
Người đại diện: Trần Thị Phương Liên
Mã số thuế: 2601047214
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ