1
Điện thoại: 0911578875
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tiến
Mã số thuế: 3101090661
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÔNG GIANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu