1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHI
Mã số thuế: 3101066605
Ngành nghề chính: Dịch vụ vệ sinh
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XÃ QUẢNG ĐÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ vệ sinh