1
Tỉnh thành : HÒA BÌNH
Điện thoại: 0394341792
Người đại diện: Bùi Văn Khương
Mã số thuế: 5400533763
Ngành nghề chính: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
HỢP TÁC XÃ DU LỊCH THÁC MU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Vận tải hành khách đường bộ khác