1
Tỉnh thành : LÀO CAI
Điện thoại: 0965582139
Người đại diện: Nguyễn Trọng Lượng
Mã số thuế: 5300805766
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
HỢP TÁC XÃ ĐỨC SƠN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp