1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0336121496
Người đại diện: NGUYỄN VĂN MINH
Mã số thuế: 2901971441
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
HỢP TÁC XÃ DV NÔNG NGHIỆP VĨNH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan