1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0568226666
Người đại diện: Lê Ngọc Sang
Mã số thuế: 3603870506
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
HỢP TÁC XÃ HIỆP THÀNH ĐỒNG NAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ