1
Người đại diện: Hoàng Thị Huệ
Mã số thuế: 4700280991
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ HOÀNG LÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng