1
Điện thoại: 0988946139
Người đại diện: Lê Vĩnh Tuấn
Mã số thuế: 1501118893
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH TRUNG CHÁNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng cây ăn quả