1
Điện thoại: 0975592613
Người đại diện: Giàng Minh Hà
Mã số thuế: 5100477839
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 05/06/2020
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUỐC KHÁNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà không để ở