1
Điện thoại: 0987504599
Người đại diện: Bùi Văn Tư
Mã số thuế: 2802881980
Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GÀ CHẠY BỘ CẨM THỦY

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chăn nuôi dê, cừu
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây lâu năm khác