1
Điện thoại: 0376695104
Người đại diện: Nguyễn Văn Huế
Mã số thuế: 5901179721
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
Ngày cấp: 25/10/2021
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG KBANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Trồng cây ăn quả