1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN HUYỀN
Mã số thuế: 5901115894
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ HUYỀN DIỆU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)