1
Điện thoại: 0905283168
Người đại diện: HUỲNH KIM LONG
Mã số thuế: 4001178547
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ KIM LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
  • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh