1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Điện thoại: 0912833166
Người đại diện: Trần Thị Thúy Ngân
Mã số thuế: 5100491738
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
HỢP TÁC XÃ KIM NGÂN LƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn tổng hợp
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ