1
Điện thoại: 0984525046
Người đại diện: Bùi Văn Dũng
Mã số thuế: 4601529194
Ngành nghề chính: Khai thác gỗ
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ LÀNG GIAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Khai thác gỗ
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ