1
Điện thoại: 0979885744
Người đại diện: Vũ Văn Ngọc
Mã số thuế: 5200910982
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Ngày cấp: 15/06/2020
HỢP TÁC XÃ MAY BAO BÌ XUẤT KHẨU VŨ GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Vận tải đường ống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ