1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0916609468
Người đại diện: BÙI VINH HIẾU
Mã số thuế: 5600325538
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Ngày cấp: 05/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ M’THEN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Cho thuê xe có động cơ khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)