1
Tỉnh thành : LẠNG SƠN
Điện thoại: 037766588
Người đại diện: HOÀNG VĂN DƯƠNG
Mã số thuế: 4900849403
Ngành nghề chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NẤM XỨ LẠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng