1
Điện thoại: 0948736666
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐỊCH
Mã số thuế: 4001178177
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM HOÀNG ĐĂNG

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi gà
  • Trồng cây lấy củ có chất bột