1
Điện thoại: 0988100157
Người đại diện: Lê Thanh Tùng
Mã số thuế: 4700278960
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BA BỂ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp