1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0352107444
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG TRỰC
Mã số thuế: 0108666726
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày cấp: 25/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐẠI NGHĨA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp