1
Điện thoại: 0833334458
Người đại diện: Hồ Biên
Mã số thuế: 6001700823
Ngành nghề chính: Sản xuất cà phê
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẮK NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ đóng gói
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Sản xuất cà phê
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây cà phê
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ