1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 0329711330
Người đại diện: Nguyễn Mai
Mã số thuế: 6400404375
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 11/02/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan