1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: ĐẶNG DUY KIỂU
Mã số thuế: 0108541974
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp