1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Người đại diện: Huỳnh Thiện Tín
Mã số thuế: 1402116976
Ngành nghề chính: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯNG THẠNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp