1
Người đại diện: Trần Quang Tiến
Mã số thuế: 4101573974
Ngành nghề chính: Sản xuất chế biến thực phẩm
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AGRIBIO

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất chế biến thực phẩm