1
Điện thoại: 0946898358
Người đại diện: Vũ Đức Hùng
Mã số thuế: 5500612962
Ngành nghề chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Ngày cấp: 15/06/2020
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh