1
Điện thoại: 0336686717
Người đại diện: Nguyễn Thị Thơm
Mã số thuế: 2902058925
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KHẢI TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chăn nuôi khác
  • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp