1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: TRẦN VĂN TIẾP
Mã số thuế: 3200694569
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 05/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LẠC TÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan