1
Điện thoại: 0975312660
Người đại diện: BÙI VĂN LƯƠNG
Mã số thuế: 2700889878
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LIÊN DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan