1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0918804121
Người đại diện: Phạm Chí Thương
Mã số thuế: 1702209131
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 14/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM QUÝ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa