1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 01694780912
Người đại diện: Lương Văn Lâm
Mã số thuế: 2200776555
Ngành nghề chính: Trồng lúa
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÁT ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng lúa