1
Điện thoại: 0397828908
Người đại diện: Trần Ngọc Vũ
Mã số thuế: 4001215051
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
Ngày cấp: 07/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC NGỌC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Khai thác gỗ
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Phá dỡ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng nhà để ở