1
Điện thoại: 0939533221
Người đại diện: Triệu Vương Mô Ra
Mã số thuế: 2200760675
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SÓC MỚI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi