1
Điện thoại: 0988779777
Người đại diện: Trần Phương Hiển
Mã số thuế: 1602127291
Ngành nghề chính: Trồng lúa
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÀ ĐẢNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Sản xuất điện
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Trồng lúa
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  • Xử lý hạt giống để nhân giống