1
Điện thoại: 0913619135
Người đại diện: Phan Châu Hiệu
Mã số thuế: 4101576189
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN HOÀI ÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác