1
Tỉnh thành : TUYÊN QUANG
Điện thoại: 0968254136
Người đại diện: Đoàn Văn Chung
Mã số thuế: 5000879534
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác
Ngày cấp: 18/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUNG TÍN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  • Trồng cây hàng năm khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ