1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 0918066789
Người đại diện: Trịnh Thái Sơn
Mã số thuế: 5801413537
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP BỒ CÔNG ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ