1
Tỉnh thành : Thành phố Tân An / LONG AN
Điện thoại: 0708819777
Người đại diện: ĐINH VĂN TRÒN
Mã số thuế: 1101908738
Ngành nghề chính: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XUYÊN VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp