1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC TOẢN
Mã số thuế: 0108541212
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẠN KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp